Skip to main content
AEG | Help and Support

Klaida i5E

 

Problemą gali pavykti pašalinti iš naujo paleidus prietaisą.
  • Atjunkite indaplovę nuo elektros tinklo, palaukite 1 minutę ir vėl ją prijunkite.
  • Elektros tiekimą taip pat galite atjungti, išjungdami skydinėje esančius saugiklius / elektros jungiklį. Jei prietaisą ištraukėte, o paskui įstūmėte atgal, svarbu įsitikinti, kad žarnos nesumazgytos ar neprispaustos ir kad iki galo atsuktas čiaupas.
  • Įjunkite indaplovę, pasirinkite tinkamą ciklą ir paleiskite jį.
  • Jei ciklas pradedamas ir tinkamai vykdomas, problema išspręsta.
Jei iš naujo nustačius prietaisą ciklas tinkamai nevykdomas:
  • Patikrinkite, ar klaidos kodas yra tas pats. Jei ne, informacijos apie naują kodą ieškokite naudojimo instrukcijoje.
  • Jei vis tiek rodomas ankstesnis klaidos kodas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad problema būtų pašalinta.