Skip to main content
AEG | Help and Support

Indaplovė neišdžiovina arba prastai išdžiovina indus

 

Džiovinimo rezultatai turėtų būti tikrinami pagal porceliano ir stiklo dirbinius. Plastikiniai dirbiniai, pavyzdžiui, stalo įrankiai, indeliai maisto produktams laikyti ir plastikinės prietaiso dalys lieka šlapi. Plastikiniai dirbiniai greitai atvėsta, dėl to ant jų paviršių susidaro kondensatas.

 • Indai geriausiai išdžiovinami naudojant „Intensyviąją“ arba „Automatinę“ programas. 
Naudoti ciklai EKO, BIO arba 30 min.
 • Pasirinkus EKO ir BIO ciklus, indai džiovinami pasyviai, o 30 min. trukmės cikluose džiovinimo fazės visai nėra.
 • Naudokite automatinį arba intensyvųjį ciklą, ir, jei ciklo pabaigoje indai nebus karšti, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Indai buvo plauti indų plovikliu, prieš plaunant juos indaplovėje
 • Dėl to susidaro per daug putų ir sumažėja skalavimo skysčio veiksmingumas, todėl indai prastai išdžiovinami.
Indaplovėje per daug indų arba jie netinkamai sudėti

Jei į indaplovę pridėsite per daug indų arba juos sudėsite netinkamai, indai gali būti prastai išplauti. Prikraukite indaplovę, atsižvelgdami į naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus, ir, ciklui pasibaigus, prieš iškraudami indus, palaukite, kol išdžius / išgaruos likęs skalavimo vanduo. Pirma iškraukite apatinį krepšį.

Kaip prikrauti indaplovę:

 • Indaplovėje plaukite tik tuos indus ir virtuvės reikmenis, kuriuos galima plauti indaplovėje.
 • Nedėkite į indaplovę jokių daiktų, pagamintų iš medžio, kaulo, aliuminio, alavo ar vario.
 • Nedėkite į indaplovę jokių daiktų, kurie sugeria vandenį, pavyzdžiui, kempinių ar šluosčių.
 • Pašalinkite maisto likučius nuo indų, prieš dėdami juos į indaplovę.
 • Norėdami lengviau pašalinti pridegusį ar pridžiuvusį maistą, pamirkykite puodus ir keptuves vandenyje, prieš dėdami juos į prietaisą.
 • Puodelius, taures, puodus ir kitus panašius daiktus dėkite apverstus.
 • Virtuvės reikmenys ir lėkštės bei pan. turi nesiliesti. Šaukštus sumaišykite su kitais stalo įrankiais.
 • Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų viena su kita.
 • Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
 • Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Įsitikinkite, kad jie negalės pajudėti.
 • Prieš paleisdami plovimo ciklą, pasirūpinkite, kad purkštuvai galėtų laisvai judėti.

Kaip iškrauti indaplovę:

 • Prieš išimdami iš prietaiso, palaukite, kol valgomieji reikmenys atvės. Karštus indus lengva sugadinti.
 • Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to – viršutinį
Skalavimo priemonės nustatymas
 • Norint, kad indai būtų geriau išdžiovinami, rekomenduojama papildomai naudoti skalavimo skystį, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.
Indaplovės ploviklis  
 • Patikrinkite indaplovės ploviklį, kurį naudojate. Jei įmanoma, išbandykite kitą ploviklį ir (arba) skalavimo skystį. Greito plovimo ciklams naudokite ploviklio miltelius arba skystuosius ploviklius, nes per trumpo plovimo ciklus kai kurios kombinuotosios tabletės nespėja visiškai ištirpti.
 • Norint, kad indai būtų išplauti nepriekaištingai, gali tekti naudoti skalavimo skystį, net jei naudojate tabletes.
 • Įsitikinkite, kad visi filtrai ir purkštuvai yra švarūs. Žr. naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus, kaip valyti ir prižiūrėti prietaisą.
Funkcijos „Dry +“, „Dry Plus“, „XtraDry“
 • Jei prietaisas turi šią funkciją, džiovinimo rezultatus galima pagerinti suaktyvinant šią funkciją, bet dėl to pailgėja ciklo trukmė ir padidėja energijos sąnaudos.

 

 • Jei pirmiau minėti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.