Skip to main content
AEG | Help and Support

Plovimo ciklo metu atsidaro durelės

 

Jei prietaisas buvo neseniai įrengtas, durelių plokštė / spintelės durelės gali būti per sunkios, arba prietaisas netinkamai įrengtas (labai svarbu, kad prietaisas stovėtų lygiai ir tvirtai).

  • Tokiu atveju kreipkitės į meistrą, kuris įrengė prietaisą.

Jei prietaisas įrengtas tinkamai, galbūt purkštuvai yra užblokuoti arba užkimšti.

  • Prieš vėl naudodamiesi prietaisu, patikrinkite, ir, jei būtina, praplaukite purkštuvus, išvalykite bloko apačioje esančius filtrus, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
  • Jei pirmiau minėti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.