Skip to main content
AEG | Help and Support

Protarpiais tris kartus sumirksi pabaigos lemputė

 

Tai reiškia nuotėkį: prietaiso apačioje kaupiasi vanduo.

  • Atjunkite prietaiso vandens tiekimą, kad išvengtumėte užtvindymo.
  • Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę, kad problema būtų pašalinta.