Skip to main content
AEG | Help and Support

Kombinuotųjų tablečių naudojimas

 

Naudojant kombinuotąsias tabletes, druskos ir skalavimo skysčio dalytuvų užpildyti gali ir neprireikti – tai priklauso nuo vandens kietumo. Tose vietovėse, kur vanduo yra kietas, vis tiek rekomenduojama naudoti druską ir skalavimo skystį, kad indai būtų idealiai švarūs.

  • Elektroniniu būdu nustatykite 1-ą vandens kietumo lygį. Esant šiam lygiui indikatorius (raginantis pridėti druskos) valdymo skydelyje neužsidegs.
  • Įjunkite kombinuotosios tabletės funkciją, paspausdami atitinkamą mygtuką.
  • Išsamios informacijos ieškokite naudojimo instrukcijoje.

Pasirinkite ciklą ir įjunkite kombinuotosios tabletės funkciją; ši nuostata nebus įrašyta į atmintį.

  • Kombinuotosios tabletės funkciją teks įjungti prieš kiekvieną ciklą.
  • Jei indai prastai išdžiovinami, pripilkite skalavimo skysčio į jo dalytuvą ir nustatykite 1-ą arba 2-ą vandens kietumo lygį.