Skip to main content
AEG | Help and Support

Nešviečia vidaus apšvietimo lemputė

Kai kuriose indaplovėse yra vidaus apšvietimo lemputė. Jei lemputė nešviečia, turėtumėte iškviesti meistrą, kad jis ją sutaisytų, nes, jei patys netinkamai pakeisite vidaus apšvietimo lemputę, prietaise gali įvykti nuotėkis.

Iškvieskite meistrą, kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.