Skip to main content
AEG | Help and Support

Neįmanoma tinkamai uždaryti indaplovės durelių arba jos kreivos

Ši problema kyla dėl nesureguliuotų skląsčių ir (arba) vyrių.

  • Kreipkitės į meistrą, kuris įrengė prietaisą, kad skląstis ir durelės būtų sumontuoti pagal įrengimo instrukciją.
  •  Jei tai problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.