Skip to main content
AEG | Help and Support

Ekrane rodomas klaidos pranešimas i30

Ši klaida reiškia nuotėkį ir (arba), kad prietaiso apačioje kaupiasi vanduo. Atjunkite prietaiso vandens tiekimą, kad išvengtumėte užtvindymo.

  • Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę, kad problema būtų pašalinta.