Skip to main content
AEG | Help and Support

Indaplovėje įvyksta trumpasis jungimas, perdega saugikliai arba suveikia elektros grandinės RCD pertraukikliai

 

Skalbyklės ir skalbinių džiovyklės negalima jungti prie tuo pačiu saugikliu apsaugotos elektros grandinės. Abiejų prietaisų naudojama galia viršija standartiniais saugikliais apsaugotų grandinių galią. Jei įjungiant arba išjungiant prietaisą suveikia elektros grandinės RCD pertraukiklis arba perdega saugiklis, tai įvyksta dėl elektros nuotėkio arba trumpojo jungimo. Jei keli prietaisai yra prijungti prie tos pačios saugikliu apsaugotos grandinės, tai gali įvykti dėl perdegusio saugiklio arba suveikusio elektros grandinės RCD pertraukiklio.

  • Problemą turėtų pavykti išspręsti prijungus prietaisą prie kitos saugikliu apsaugotos elektros grandinės.

Niekada nenaudokite ilginamųjų kabelių prietaisams prijungti, nes dėl to gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.

  • Jei pirmiau minėti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.