Skip to main content
AEG | Help and Support

Ekrane rodomi klaidų pranešimai C3 ir AL4

Klaidos C3 ir AL4 reiškia nuotėkį ir (arba), kad prietaiso apačioje kaupiasi vanduo.

  • Atjunkite prietaiso vandens tiekimą, kad išvengtumėte užtvindymo.
  • Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.
  • Was this article helpful?