Skip to main content
AEG | Help and Support

Šaldytuvo-šaldiklio ekrane rodoma F8

 

Problema
  • Mano šaldytuvo / šaldytuvo-šaldiklio ekrane rodomas klaidos pranešimas F8
Taikoma 
  • Šaldytuvui
  • Šaldytuvui / šaldikliui
Sprendimas 

1. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

  • Ekrane rodomas klaidos pranešimas F8 reiškia atitirpdymo sistemos problemą. 
  • Rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

 

  • Was this article helpful?