Skip to main content
AEG | Help and Support

Šaldytuvo-šaldiklio ekrane rodoma F4

 

Problema 
  • Mano šaldytuvo / šaldytuvo-šaldiklio ekrane rodomas klaidos pranešimas F3, F4 arba F5
Taikoma 
  • Šaldytuvui
  • Šaldytuvui-šaldikliui
Sprendimas 

1. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

  • Ekrane rodomas klaidos pranešimas F3, F4 arba F5 reiškia, kad sugedo temperatūros jutiklis. 
  • Rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

 

  • Was this article helpful?