Skip to main content
AEG | Help and Support

Šaldytuvo ekrane rodoma F3

 

Taikoma 
  • Šaldytuvui
  • Šaldytuvui-šaldikliui
Sprendimas 

1. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Ekrane rodomas klaidos pranešimas F3 reiškia, kad sugedo temperatūros jutiklis. 
Rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

 

  • Was this article helpful?