Skip to main content
AEG | Help and Support

Šaldytuvo ekrane rodoma F2

 

Taikoma 
  • Šaldytuvui
  • Šaldytuvui-šaldikliui
Sprendimas 

1. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
Ekrane rodomas klaidos pranešimas F2 reiškia termostato problemą. 
Rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

 

  • Was this article helpful?