Skip to main content
AEG | Help and Support

Šaldytuvo ekrane rodoma F1

 

Taikoma 
  • Šaldytuvui
  • Šaldytuvui-šaldikliui
Sprendimas 

1. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
Ekrane rodomas klaidos pranešimas F1 reiškia termostato problemą. 
Rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.