Skip to main content
AEG | Help and Support

Mano šaldymo dėžėje neveikia apšvietimas

 

Neveikia mano šaldiklio vidinis apšvietimas

Taikoma 

• Šaldymo dėžei

Sprendimas 

1. Patikrinkite, ar neperdegė lemputė ir, jei reikia, pakeiskite ją, laikydamiesi naudotojo vadove pateiktų nurodymų.
Naudotojo vadovą galite atsisiųsti čia. Naujų lempučių, priežiūros gaminių ir priedų galima įsigyti mūsų įgaliotame techninės priežiūros centre.
Tam tikruose prietaisuose yra įrengtas šviesdiodinis apšvietimas, kurį turi pakeisti techninės priežiūros meistras.

2. Patikrinkite, ar apšvietimo jungiklis gali laisvai judėti, ir pamėginkite jį nuvalyti drėgna šluoste (jeigu matote apšvietimo jungiklį atidarę dureles).

3. Uždarykite dureles ir vėl jas atidarykite, kad įjungtumėte apšvietimą.
Jeigu durelės kurį laiką yra paliktos atviros, valdymo sistema gali automatiškai išjungti apšvietimą.

4. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą. 

 

  • Was this article helpful?