Skip to main content
AEG | Help and Support

Šaldytuvo-šaldiklio ekrane rodoma F1

 

Problema 

• Šaldytuvo-šaldiklio  ekrane rodomas klaidos pranešimas F1

Sprendimas 

1. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
Ekrane rodomas klaidos pranešimas F1 reiškia termostato problemą. 
Rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.