Skip to main content
AEG | Help and Support

Mano šaldytuvo-šaldiklio ekrane mirksi „0“ arba kvadratas

 

Problema 

• Ekrane matomas arba mirksi „0“ arba kvadratas.

Sprendimas 

1. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
Ekrane mirksi „0“ arba kvadratas, rodantis temperatūros jutiklio problemą. 
Rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

 

  • Was this article helpful?