Skip to main content
AEG | Help and Support

Iš dalytuvo netiekiamas ledas.

 

Ši problema kyla dėl kelių priežasčių:

Netiekiamas vanduo.

Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie vandentiekio sistemos. Palaukite, kol ledo gaminimo įtaisas prigamins ledo. Kai ledo jau bus prigaminta, dalytuvas turėtų veikti.

Nustatyta per aukšta šaldiklio temperatūra.

Nustatykite žemesnę šaldiklio temperatūrą, kad būtų greičiau prigaminama ledo. Kai ledo jau bus prigaminta, dalytuvas vėl turėtų veikti.

Ledo dalytuvo durelės buvo 4–5 minutes laikytos arba užblokuotos.

Variklis perkrautas. Atblokavus dureles, variklio perkrovos saugiklis vėl atsistatys maždaug per 3 minutes. Tuomet ledas vėl bus tiekiamas.

Prietaisas tam tikrą laiką buvo išjungtas.

Retai naudojantis prietaisu, dėl temperatūros pokyčių ir (arba) nutrūkus elektros tiekimui, ledas gali ištirpti ir susiformuoti aplink sraigtą. Išimkite ledo talpyklą, palaukite, kol ji atitirps, tada išpilkite viską iš talpyklos. Išplaukite talpyklą, palaukite, kol ji išdžius, tada vėl ją įdėkite. Kai ledo jau bus prigaminta, dalytuvas turėtų veikti.

Užblokuotas ledo dalytuvas.

Tarp ledo gaminimo įtaiso ir ledo talpyklos galinės dalies pateko ledo kubelių, arba ledo kubeliai sulipo ir užblokavo dalytuvą. Tokiu atveju pašalinkite dalytuvą blokuojančius ledo kubelius ir problema bus išspręsta.

Jei vandens dalytuvas veikia lėčiau nei įprastai, galbūt užsikimšo ledo ir vandens filtras. Tokiu atveju pakeiskite filtrus ir problema bus išspręsta.

Filtro keitimas: spauskite, kol vandens filtras tinkamai užsifiksuos (turi pasigirsti du spragtelėjimai). Filtras privalo būti tinkamas prietaisui. Išsamius nurodymus rasite naudojimo instrukcijoje.

Ledukų gaminimo įtaisas gamina mažai ledo. 

Ledo gaminimo įtaisas gali pagaminti 1,8–2,7 kg ledo per dieną.

Jeigu ne, pakeiskite vandens filtro kasetę ir problema bus išspręsta. 

Filtro keitimas: spauskite, kol vandens filtras tinkamai užsifiksuos (turi pasigirsti du spragtelėjimai). Filtras privalo būti tinkamas prietaisui. Išsamius nurodymus rasite naudojimo instrukcijoje

Ledo gaminimo įtaisas be perstojo gamina ledą.

 Ledų gaminimo įtaisas veikia naudojant elektros kontaktą, kurį gali netyčia suaktyvinti kiti šaldiklyje laikomi produktai. Patraukite produktus, kurie gali spausti kontaktą, ir pašalinkite ledo kubelius, kurie gali būti prišalę prie kontakto. 

Ledo gaminimo įtaisas neatskiria sulipusių ledo kubelių. 

Taip gali nutikti, jei ledo kubelių gaminimo funkcija naudojama retai. Išimkite ir pakratykite ledo talpyklę, kad ledo kubeliai atsiskirtų, problema bus išspręsta. 

Mano ledo gaminimo įtaiso gaminamas ledas yra prasto kvapo arba skonio. 

Ledas gali įgyti prietaise laikomų maisto produktų skonį arba kvapą. Būtinai sandariai supakuokite produktus, paskui išmeskite pagamintą ledą, tada nustatykite ledo gaminimo įtaisą pagaminti naują ledo partiją.

Jei problema išlieka, galbūt reikia išvalyti prietaiso vidų. Patarimų, kaip veiksmingai išvalyti, rasite atitinkamame naudojimo instrukcijos skyriuje.

  • Was this article helpful?