Skip to main content
AEG | Help and Support

Prietaisas kelia triukšmą

 

Gurguliavimas, girgždėjimas ar barškėjimas 

Tai įprasti garsai, kuriuos kelia kompresorius.

Veikiant naujiems prietaisams, girdimi garsai gali skirtis nuo tų, kurie girdimi senuosiuose, dėl naujos šaltnešio formulės.

Tekėjimas, bėgimas, varvėjimas arba burbuliavimas 

Tai įprasti garsai, kuriuos kelia kondensatorius.

Veikiant naujiems prietaisams, girdimi garsai gali skirtis nuo tų, kurie girdimi senuosiuose, dėl naujos šaltnešio formulės.

Reguliarus bildesys 

Šaldymo metu reguliariai pasigirsta 2–3 beldimai per sekundę.

Tai įprasti garsai, kylantys šaltnešio įpurškimo proceso metu.

Veikiant naujiems prietaisams, girdimi garsai gali skirtis nuo tų, kurie girdimi senuosiuose, dėl naujos šaltnešio formulės.

Ūžimas, zvimbimas arba dūzgimas

Tai įprasti veikimo garsai, kuriuos kelia mechaniniai kompresoriaus elementai.

Traškesys arba pumpavimas 

Traškesys arba pumpavimas girdimas 2–10 kartų per dieną.

Tai įprasti veikimo garsai, kylantys automatinio atšildymo ciklo metu; laikui bėgant, šie garsai turėtų būti girdimi rečiau.

Spragsėjimas 

Tai įprastas veikimo garsas, kurį kelia įsijungiantis ir išsijungiantis termostatas.

Vibracija arba bildesys

Šie garsai gali būti girdimi, jei prietaiso gale esantis vamzdynas liečiasi prie sienos arba spintelės. Tai prietaiso veikimui jokios įtakos neturi.

Galbūt kas nors liečiasi prie prietaiso?

Pabandykite patraukti prietaisą arba sureguliuoti spintelę bei apdailos plokštes. Tuomet vibracija turėtų liautis. 

Problemą taip pat galima išspręsti šiek tiek pajudinus prietaiso galinėje pusėje esantį vamzdyną arba jį užfiksavus.

Galbūt liečiasi prietaise esantys daiktai?

Padidinus tarpus tarp prietaise laikomų daiktų, triukšmas turėtų dingti; be to, dėl geresnės oro cirkuliacijos pagerės šaldymo efektas.

Galbūt kažkas padėta ant prietaiso?

Nuėmus daiktus nuo prietaiso viršaus, problema turėtų būti išspręsta.

Picture1.png

Picture2.png

Nuolatinis spragsėjimas kompresoriui įsijungiant ir išsijungiant 

Nuolatinis spragsėjimas gali būti girdimas esant programinės įrangos problemų arba sugedus kompresoriaus įjungimo relei.

Kartais šią problemą galima išspręsti iš naujo paleidus prietaisą. Prietaisą galima paleisti iš naujo ištraukus kištuką iš elektros lizdo, palaukus maždaug valandą, tada vėl jį prijungus.

Jei ši problema pasikartotų, prietaisą privalo patikrinti įgaliotos techninės priežiūros įmonės meistras.

  • Was this article helpful?