Skip to main content
AEG | Help and Support

Prietaise jaučiamas prastas kvapas

 

Šaltnešio išsiliejimas

Šaltnešiai yra bekvapiai ir šaltnešio nuotėkio atveju gaminys neveiks.

Ant sandarinimo juostų išsiliejęs skystis 

Išsiliejęs skystis gali nutekėti po sandarinimo juosta durelių apačioje arba po sandarinimo juosta aplink lentyną. 

Norėdami išspręsti šią problemą, ištraukite stiklines lentynas ir nuimkite sandarinimo juostas, paskui tinkama dezinfekavimo priemone kruopščiai išvalykite sandarinimo juostas iš vidaus ir išorės.

Prietaiso gale esančiame išleidžiamo vandens rinktuve yra maisto likučių

Bet kokie prie prietaiso galinės sienelės besiliečiantys maisto produktai prie jos prišals. Atšildant prietaisą ledas tirpsta ir vanduo išteka pro išleidimo angą; jame gali būti mažų maisto dalelių. Paskui šis maistas šils kompresoriaus išleidžiamo vandens rinktuve, jis pradės gesti bei skleisti prastą kvapą.

Norėdami išspręsti šią problemą, kruopščiai išvalykite išleidžiamo vandens rinktuvą.

Stipraus kvapo maisto produktų kvapai perduodami kitiems produktams

Tokie maisto produktai kaip citrinos, svogūnai, rūkyti gaminiai turi stiprų kvapą; jų skonis gali persiduoti kitiems šaldytume laikomiems maisto produktams.

Stipraus kvapo maistą laikykite hermetiškuose induose.

Stipraus kvapo maistą laikykite atokiai nuo tokių produktų kaip pienas, kiaušiniai ir sūris, nes jie greitai persigeria kitų maisto produktų kvapais.

Sugedusio maisto kvapą galima pašalinti naudojant jogurtą

Jei skyriuje laikytas maistas pradėjo gesti, išvalykite skyrių jogurtu, nes jis efektyviausiai šalina sušvinkusius kvapus. 

Išvalykite skyrių drėgna šluoste. Patepkite jogurtu, kad laktobakterijos sunaikintų puvimo bakterijas. Nuvalykite jogurtą praėjus maždaug 12 valandų.

Valymas naudojant valgomąją sodą

Išvalykite prietaiso vidų ir durelių aptaisą tirpalu, pagamintu iš vieno litro vandens ir dviejų valgomųjų šaukštų valgomosios sodos. 

Valydami aplink valdiklius ar elektrines dalis, išgręžkite kempinę ar šluostę, kad ji būtų tik drėgna. 

Prieš pradedant valyti šaldiklį, pirmiausiai jį būtina atšildyti.

  • Saugiai ir efektyviai atšildykite šaldiklį, atlikdami toliau aprašytus veiksmus:
  • Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
  • Išimkite iš prietaiso visus produktus ir stalčius.
  • Jei pateikta, įstatykite kombinuotąją ledo grandyklę / vandens išleidimo ilginamąją dalį ir lašų surinkimo padėklą.
  • Palikite prietaiso duris atidarytas, kad susidaręs ledas natūraliai ištirptų.
  • Išvalykite prietaiso vidų ir nusausinkite šluoste.
  • Išimkite vandens išleidimo ilginamąją dalį ir sudėkite atgal stalčius.
  • Uždarykite duris ir vėl prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
  •  Įjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis atšals iki nustatytos temperatūros. Paprastai tai trunka keturias–šešias valandas.

Įspėjimas Nenaudokite aštrių daiktų susidariusiam ledui šalinti, nes galite pažeisti vidines dalis arba sukelti šaltnešio nuotėkį.