Skip to main content
AEG | Help and Support

Prietaise įvyko mechaninis gedimas arba jis yra apgadintas

 

Jei vidinė prietaiso sienelė yra pažeista ar įtrūkusi, pažeidimas gali būti padarytas prietaisą transportuojant, montuojant, ant prietaiso laikant daiktus arba išoriškai mechaniškai jį pažeidus.

Jei išpakuodami prietaisą pastebėtumėte kokį nors gedimą:

Nejunkite ir nenaudokite prietaiso.

Kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote prietaisą, ir praneškite apie gedimą. Pardavėjo telefono numerį rasite ant sąskaitos-faktūros arba važtaraščio. Gedimams, atsiradusiems prietaisą transportuojant arba montuojant, garantija netaikoma.

Jei įrengę ir pradėję naudoti prietaisą pastebėtumėte gedimą: 

Šiuo atveju reiktų kreiptis į pardavėją ir pranešti jam apie aptiktą gedimą.

Jei žala padaryta dėl prietaise laikomų daiktų arba kitų mechaninių priemonių:

Bet kokius įtrūkimus galima tvarkingai užsandarinti bendrosios paskirties sandarikliu. Įsitikinkite, kad Jūsų naudojamas sandariklis nėra toksiškas ir yra tinkamas maisto saugojimo skyriams remontuoti.

Jei sulankstyti, sulaužyti arba netinka kokie nors vyriai, kreipiamieji bėgeliai arba padėklai.

Užsisakykite atsargines dalis mūsų internetinėje parduotuvėje* arba užsisakykite įgaliotos techninės priežiūros įmonės meistro paslaugą, kad jas pakeistų.