Skip to main content
AEG | Help and Support

Neveikia prietaiso vidaus apšvietimo lemputė

 

Baigėsi lemputės naudojimo laikas
  • Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir pakeiskite lemputę, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.
Užstrigo šviesos jungiklis

Jei prietaise yra matomas lemputės jungiklis, jis bus įrengtas viduje.

  • Norėdami išspręsti šią problemą, nuvalykite jį ir įsitikinkite, kad jį galima laisvai junginėti.
Vienos arba abejos durelės pernelyg ilgą laiką buvo paliktos atidarytos

Jei durelės bus per ilgai paliktos atidarytos, valdymo sistema išjungs apšvietimą.

  • Iki galo uždarykite dureles ir vėl jas atidarykite.

 

Jei nei vienas iš pirmiau minėtų patarimų problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.