Skip to main content
AEG | Help and Support

Durelių atidarymo krypties keitimas

Paprastai galima pakeisti tik šaldytuvų ir šaldiklių durelių atidarymo kryptį.

  • Išsamios informacijos ieškokite naudojimo instrukcijoje.
  • Jei procedūra naudojimo instrukcijoje neaprašyta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
  • Was this article helpful?