Skip to main content
AEG | Help and Support

Atitirpinimas

 

Šaldytuvo atitirpinimas:

 1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
 2. Išimkite iš prietaiso produktus ir stalčius.
 3. Jei prietaise yra ledo grandyklė / vandens išleidimo kanalas, kartu su juo būtinai naudokite lašų surinkimo dėklą.
 4. Palikite dureles atidarytas, kad susidaręs ledas natūraliai ištirptų.
 5. Nuvalykite ir iššluostykite prietaiso vidų drėgna šluoste. 
 6. Pašalinkite vandens išleidimo kanalą ir vėl sudėkite stalčius.
 7. Įkiškite prietaiso elektros kištuką į maitinimo lizdą.
 8. Vėl įjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis pasieks nustatytą temperatūrą. Paprastai tai trunka 4–6 valandas.

Susidariusiam ledui pašalinti niekada nenaudokite aštrių daiktų. Galite apgadinti prietaisą arba pažeisti aušinimo sistemos sandarumą.

Šaldiklio atitirpinimas:

Šaldiklį privaloma atitirpinti, kai ant sienelių susidaro 10–15 mm storio ledo sluoksnis. Šaldiklį bus lengviau atitirpinti, kai jis bus tuščias arba jame bus mažai maisto produktų.

Ledą šalinkite taip:

 1. Išjunkite prietaisą.
 2. Išimkite iš šaldiklio visus maisto produktus, suvyniokite juos į kelis popieriaus sluoksnius ir padėkite juos į šaltą vietą.
 3. Palikite dureles atviras, ištraukite kamštį iš vandens išleidimo angos ir leiskite vandeniui subėgti į padėklą. Ledui greitai pašalinti naudokite tinkamą grandyklę.
 4. Kai šaldiklis atitirps, kruopščiai iššluostykite jo vidų ir kamščiu vėl užkimškite vandens išleidimo angą.
 5. Įjunkite prietaisą.
 6. Nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką ties žemiausios temperatūros nuostata ir palikite šią nuostatą dviems–trims valandoms.                      
 7. Sudėkite maistą atgal į šaldiklį.

Niekada negrandykite ledo aštriais metaliniais daiktais. Jie gali sugadinti prietaisą. Nenaudokite mechaninių įrankių ar kitų dirbtinių priemonių atitirpinimui pagreitinti, nebent juos naudoti leistų gamintojas. Jei atitirpinimo metu užšaldyti maisto produktai atšiltų, gali sutrumpėti jų galiojimo laikas.