Skip to main content
AEG | Help and Support

Šaldytuvo-šaldiklio ekrane rodoma „—“

 

Problema 

•Šaldytuvo ekrane rodomi brūkšniai „—“
•Temperatūra šaldytuvo viduje yra žemesnė kaip 0 °C

Taikoma 

• Šaldytuvui-šaldikliui
• Šaldytuvui

Sprendimas 

1. Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai vėsina
Termometru išmatuokite temperatūrą į šaldytuvą įdėtoje vandens stiklinėje. Jeigu temperatūra yra 4–5 °C, šaldytuvas veikia tinkamai. Maisto produktų vidinė temperatūra yra svarbesnė nei šaldytuvo vidaus oro temperatūra, nes kiekvieno šaldymo ciklo metu oro temperatūra svyruos (kai šaldymo kompresorius veiks ir nustos veikti). Atkreipkite dėmesį, kad pigesnių termometrų rodmenys gali skirtis ±1–2 °C arba daugiau. 
Reguliuokite temperatūrą, sukdami temperatūros reguliatorių arba valdymo ekrane.

2. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
Jei pirmiau pateikti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.
 

 

  • Was this article helpful?