Skip to main content
AEG | Help and Support

„Eb0” vagy „Ebo” hibakód, illetve 11 sípolás hallható vagy 11 villanás látható a mosógép kijelzőjén

Túl alacsony tápfeszültség:

Ezt a jelenséget a készülékhez eljutó áram túlzottan alacsony feszültsége okozhatja. A feszültségszintet ellenőrizheti azzal, ha a készüléket egy másik aljzathoz, majd ismét az eredetihez csatlakoztatja.

Hosszabbító használata:

A hibaüzenetet az is okozhatja, ha hosszabbítót használ a csatlakoztatáshoz.

  • Iktassa ki a hosszabbítót, és próbálja újra.

Földelés hiánya:

További ok lehet a földeletlen csatlakozóaljzat használata.

  • Ellenőrizze, hogy a termék csatlakozik-e az elektromos hálózat földeléséhez. Csatlakoztassa a készüléket földelt aljzathoz, és kapcsolja be újra.
  • A probléma esetenként a készülék áramtalanításával és újbóli bekapcsolásával megoldható. Ehhez kapcsolja ki a készüléket 20-30 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
  • Ellenőrizze, hogy a készülék ismét megfelelően működik-e.

Ha a fenti javaslatok alapján nem hárítható el a probléma, forduljon egy hivatalos márkaszervizhez.