Skip to main content
AEG | Help and Support

A mosogatógép kijelzőjén megjelenik az AL5, C1, F1, i10 vagy i11 hibaüzenet, egyszer sípol, vagy egyszer felvillan a figyelmeztető lámpa

 

Probléma:
 • A mosogatógép kijelzőjén megjelenik az AL5, C1, F1, i10 vagy i11 hibaüzenet, egyszer sípol, vagy egyszer felvillan a figyelmeztető lámpa. Ez a befolyócsővel kapcsolatos problémát jelez.
Mire vonatkozik:
 • Szabadon álló mosogatógépre
 • Beépített mosogatógépre
Megoldás:

1. Ellenőrizze a vízellátást  

 • Ellenőrizze a házi vízellátást, például a csap kinyitásával.
 • Ha nem folyik a víz, vegye fel a kapcsolatot a vízszolgáltatóval.  

2. Ellenőrizze, hogy a mosogatógép vízcsapja teljesen nyitva van-e.  

 • Ha a vízcsap el van zárva, kapcsolja ki a mosogatógépet, majd teljesen nyissa meg a vízbemeneti csapot.
 • Kapcsolja be ismét a mosogatógépet, és válasszon programot.
 • A mosogatógép elindításához nyomja meg a Start gombot.  

3. Ellenőrizze, nem használ-e egyszerre több olyan készüléket, amelynek vízre van szüksége  

 • Ha egynél több vizet igénylő készülék működik egyszerre, akkor ez előidézheti azt, hogy a víznyomás túl alacsony lesz a mosogatógépe számára.
 • Próbálja meg úgy használni a mosogatógépet, hogy közben nem működik más, vizet igénylő készülék.  

4. Ellenőrizze a vízbemenet nyomását  

 • Ellenőrizze, hogy egy 10 literes vizesvödör megtelik-e vízzel egy perc alatt, vagy egy 5 literes vödör 30 másodperc alatt a csapról.
 • Ha nem, akkor a víznyomás túl alacsony a mosogatógép működéséhez, vegye fel a kapcsolatot a vízszolgáltatóval.  

5. Ellenőrizze a befolyótömlőt, hogy nincs-e összegubancolódva vagy megcsavarodva  

 • Ha a befolyótömlő megtört, megcsavarodott vagy sérült, azonnal húzza ki a mosogatógép elektromos csatlakozóját és zárja el a vízellátást.
 • Ha a tömlő sérült, a készüléket szakembernek kell ellenőriznie és megjavítania.  

6. Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található szűrő nincs-e eltömődve  

 • A befolyócső szűrője a csap/szelep melletti csatlakozóban található.
 • Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
 • A bemeneti szűrőt meg kell tisztítani minden vízkövesedéstől.
 • A szűrő eltávolítására és megtisztítására vonatkozó részletes utasításokért lásd a felhasználói kézikönyvet.
 • Miután megtisztította a szűrőt és visszaszerelte a bemeneti tömlőbe, csatlakoztassa a tömlőt, válasszon programot és kapcsolja be a készüléket.  

7. Ellenőrizze a lefolyórendszert  

Ellenőrizze a következőket:

 • A szűrők tiszták-e.
 • A tisztítással és karbantartással kapcsolatos információkat a használati útmutatóban találja.
 • A kifolyócső megfelelő magasságban helyezkedik-e el a padló fölött.
 • Lásd a használati útmutató beüzemelési útmutatóját vagy a készülékhez mellékelt beüzemelési útmutatót.

8. Ellenőrizze, hogy a vakdugót eltávolították-e a szennyvízlefolyóból. (Ha a mosogatógépet a közelmúltban telepítették vagy elmozdították).  

 • A vakdugót el kell távolítani a szifonból.
 • Nyissa meg a vízbemenetet, ahol a leeresztőtömlő csatlakoztatva van a szifonhoz, vegye ki a vakdugót, majd újból csatlakoztassa a szifon bemenetét.  

9. Forduljon hivatalos márkaszervizhez  

Ha a fenti javaslatok nem oldották meg a problémát, javasoljuk, hogy hívja az ügyfélszolgálatot.    

Figyelmeztetés: A termék használatát addig nem javasoljuk, amíg a probléma teljesen meg nem szűnt. Húzza ki a készüléket, és ne dugja be újra, amíg nem biztos benne,  hogy ez biztonságosan megtehető.