Skip to main content
AEG | Help and Support

i80 hibakód

Ez a probléma a készülék áramtalanításával és újbóli bekapcsolásával megoldható.
  • Húzza ki a mosogatógép csatlakozóját 1 percre, majd csatlakoztassa újra. Ha a művelet közben el kellett mozdítania a készüléket, ellenőrizze, hogy a tömlők nem csavarodtak-e el vagy törtek meg, illetve hogy a vízcsap teljesen nyitva van-e.
  • Kapcsolja be a mosogatógépet, majd válassza ki és indítsa el a kívánt programot.
  • Ha a program elindul, a készülék pedig megfelelően működik, elhárult a probléma.
Ha a készülék az ismételt bekapcsolás után nem indítja el megfelelően a programot:
  • Hibajelzés esetén ellenőrizze, hogy ugyanaz jelenik-e meg, mint az áramtalanítás előtt.
  • Amennyiben a kód eltérő, nézze meg az új hibakód jelentését a felhasználói kézikönyvben.
  • Amennyiben továbbra is az eredeti hibakód látható a kijelzőn, forduljon a hivatalos márkaszervizhez.
  • Was this article helpful?