Skip to main content
AEG | Help and Support

Rövidzárlatos a mosogatógép, kiégtek a biztosítékok vagy kioldott az áramvédő kapcsoló (Fi-relé)

 

Ne csatlakoztassa azonos áramkörhöz a mosó- és a szárítógépet! A két készülék együttes energiaigénye meghaladja a szabványos áramkörök, illetve biztosítékok biztonságos terhelhetőségét. Ha a készülék be-, illetve kikapcsolásakor kiold a Fi-relé, vagy kiég a biztosíték, azt földzárlat vagy rövidzárlat okozhatja. Ha több készüléket azonos áramkörhöz csatlakoztatnak, kiéghet a biztosíték, illetve kioldhat a Fi-relé.

  • A probléma elhárításához csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörhöz.

Soha ne használjon hosszabbító kábelt a készülék csatlakoztatásához, mivel az rövidzárlatot, illetve tűzveszélyt okozhat!

  • Ha a fenti javaslatok alapján nem hárítható el a probléma, forduljon egy hivatalos márkaszervizhez.