Skip to main content
AEG | Help and Support

Na zaslonu daljinskog upravljalča toplinske pumpe prikazuje se oznaka “RS”

 

Problem 
  • Na zaslonu daljinskog upravljača razdjelnog izmjenjivača zračne toplinske pumpe prikazuje se oznaka ”RS”
Vrijedi za 
  • Razdjelni izmjenjivač toplinske pumpe
  • Klima uređaj
Rješenje 

1. Slova “RS” na zaslonu daljinskog upravljača označavaju je aktivirana funkcija “I FEEL"". 
Funkcija se može isključiti pritiskom gumba “I FEEL” na daljinskom upravljaču.   
Kada se aktivira funkcija “I FEEL”, toplinska pumpa mjerit će okolnu temperaturu u daljinskom upravljaču i regulirati sobnu temperaturu prema temperaturi izmjerenoj oko daljinskog upravljača. Ako daljinski upravljač ne omogućava slobodan pogled u uređaj, tj. ako postoje prepreke između daljinskog upravljača i unutrašnjosti uređaja, pumpa će regulirati temperaturu pomoću senzora koji se nalazu u uređaju.    

 

  • Was this article helpful?