Skip to main content
AEG | Help and Support

Ciklus sušenja traje predugo

 

Problem
  • Program sušenja traje dulje od onog koje se navodi u korisničkom priručniku 
  • Vrijeme sušenja prikazano na zaslonu ne odgovara stvarnom vremenu sušenja 
  • Nakon isteka vremena sušenja, koje je navedeno u korisničkom priručniku rublje je i dalje mokro. 
Vrijedi za 
  • Sušilicu za rublje s toplinskom pumpom 
Rješenje 

1. Dobro centrifugirajte rublje prije sušenja.  

2. Ne prelazite maksimalnu količinu punjenja.    

NAPOMENA: pokazatelj količine punjenja uvijek se odnosi na težinu suhog rublja.  

3. Odaberite odgovarajući program sušenja.  

Pobrinite se da odabrani način pranja i simboli njege na etiketi rublja odgovaraju programu sušenja.

Pronaći ćete pomoć u pregledu programa unutar korisničkog priručnika.  

4. Osigurajte da je sobna temperatura viša od +5 °C i niža od +35 °C.  

Optimalna sobna temperatura za postizanje optimalnih rezultata sušenja je između 19° i 24 °C.  

5. Redovito i pažljivo čistite sve filtre i kondenzator (ako mu možete pristupiti), kao što je opisano u korisničkom priručniku.  

Korisnički priručnik možete preuzeti ovdje.
 

 

  • Was this article helpful?