Skip to main content
AEG | Help and Support

Na kućištu sušilice vidljivi su znakovi oštećenja

 

Otkrivanje oštećenja prilikom raspakiravanja uređaja: 
  • Odmah se obratite distributeru kako biste ga obavijestili o oštećenju uređaja tijekom isporuke. Broj telefona distributera pronaći ćete na računu ili na otpremnici.

Ne priključujte i ne koristite uređaj.

Otkrivanje oštećenja nakon instalacije ili prve uporabe: 
  • Odmah se obratite distributeru kako biste ga obavijestili o oštećenju uređaja nakon instalacije ili uporabe.
Zahtjev za servisom:
  • Kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.