Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušilica prikazuje kod pogreške CD

 

Ako sušilica prikazuje kod pogreške CD, postoji problem sa kvakom za vrata. Ako su vrata pravilno zatvorena, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.