Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušilica prikazuje kod pogreške C8

 

Ako sušilica prikazuje kod pogreške C8, postoji problem sa senzorom za temperaturu. Kako biste otklonili problem, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.