Skip to main content
AEG | Help and Support

Dijelovi sušilice su oštećeni

 

Ako je oštećen bilo koji dio sušilice, kontaktirajte naš pozivni centar na tel. br. 01/6323-338.