Skip to main content
AEG | Help and Support

Perilica posuđa u kratkom je spoju, pregara osigurače ili izbacuje RCD automatske osigurače

 

Perilicu rublja i sušilicu ne smijete priključiti na isti krug osigurača. Kombinirana snaga koju troše oba uređaja veća je od sigurnog kapaciteta standardnih krugova osigurača. Kada izbaci RCD automatski osigurač ili osigurač pregori prilikom uključivanja ili isključivanja uređaja, razlog je propuštanje prema uzemljenju ili kratak spoj. Ako je na krug osigurača spojeno nekoliko uređaja, to može uzrokovati pregaranje osigurača ili izbacivanje automatskog RCD osigurača.

  • Ukopčavanjem uređaja u drugi krug osigurača trebalo bi otkloniti problem.

Za spajanje uređaja nikada ne koristite produžne kabele jer to može uzrokovati kratak spoj ili opasnost od požara.

  • Ako s pomoću gornjih prijedloga ne možete otkloniti problem, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.