Skip to main content
AEG | Help and Support

Bljeska LED lampica na perilici-sušilici

 

  • Provjerite funkcijske gumbe koji su možda pritisnuti na upravljačkoj ploči uređaja. Neke ili sve između tih kombinacija LED lampica uključuju se na početku ili tijekom ciklusa.
  • Ako lampica zasvijetli na kraju ciklusa, ciklus je možda završio. Provjerite možete li otvoriti vrata ili je li se poništio brojač. Ako je uređaj opremljen zaslonom, provjerite je li vidljivo "End" (Kraj). Ne zaboravite da je potrebno približno od 3 – 5 minuta nakon završetka ciklusa kako biste mogli otvoriti vrata. To je sigurnosna mjera na svim perilicama rublja.
  • Ciklus je možda slučajno prekinut ili pauziran. Pokušajte ponovno pokrenuti ciklus pritiskom gumba START/PAUSE (START/PAUZA).
  • Svi se kvarovi označavaju bljeskanjem LED lampica, obično zajedno s kodom pogreške na zaslonu. U tom slučaju kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.