Skip to main content
AEG | Help and Support

Mogu li se vrata perilice rublja preokrenuti?

 

Problem: 
  • Mogu li se vrata perilice rublja preokrenuti? 
Vrijedi za: 
  • perilicu rublja s prednjim punjenjem (integrirana i samostojeća) 
Rješenje: 

1. Vrata perilice rublja ne mogu se preokrenuti kako bi se otvarala na suprotnu stranu.  Smjer otvaranja vrata perilice rublja ne može se promijeniti zbog električnih dijelova u uređaju koji se ne mogu premjestiti. Za praktičnije uređenje otvaranja vrata kada se perilica rublja i sušilica nalaze jedna pokraj druge zamijenite ih i okrenite smjer otvaranja vrata na sušilici na suprotnu stranu. To može olakšati premještanje rublja iz jednog uređaja u drugi.