Skip to main content
AEG | Help and Support

Perilica rublja prikazuje kod pogreške 80 ili lampica treperi 8 puta

Mogući uzrok: birač ciklusa neispravno podešen. Stroj za pranje možda je pokrenut tako da je birač ciklusa ostao na pola puta između dva ciklusa pranja.

  • Pokušajte isključiti birač ciklusa.
  • Počnite ciklus ispočetka.

(Kad očitate kod pogreške, u elektronici će se sačuvati pogreška E82-E83.)

Ako s pomoću gornjih prijedloga ne možete otkloniti problem, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.