Skip to main content
AEG | Help and Support

Vrata se mogu otvoriti i istječe voda

 

Ako ste odabrali ciklus pranja s odgađanjem ispiranja i isključite uređaj putem birača ciklusa ili iskapčanjem iz napajanja, vrata se mogu otvoriti nakon nekoliko minuta, čak i ako se u uređaju nalazi voda. Voda će isteći na pod. Pri odabiru ciklusa s odgodom ispiranja ne zaboravite pokrenuti ciklus pražnjenja prije isključivanja uređaja i otvaranja vrata.

Ako s gornjim savjetom ne možete otkloniti problem, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.