Skip to main content
AEG | Help and Support

Perilica rublja prikazuje kod pogreške E90, E91, E92, E93 ili E94

Kodovi pogreške E90, E91, E92, E93 i E94 (ili bilo koji kod koji počinje s E9) se odnose na probleme sa konfiguracijom / komunikacijom elektroničkih dijelova.

  • Pokušajte ponovno pokrenuti uređaj. Iskopčajte utikač iz utičnice, pričekajte 30 sekundi, pa ga ponovno ukopčajte.
  •  
  • Ako se na zaslonu i dalje prikazuje poruka o grešci, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.