Skip to main content
AEG | Help and Support

Dlačice ili vlakna na rublju nakon pranja

 

Tijekom pranja određenih vrsta materijala, kao što su vuneni predmeti i džemperi, stvaraju se dlačice. Te se dlačice mogu zalijepiti na rublje tijekom trenutačnog ili naknadnih ciklusa pranja. Taj je problem još vidljiviji sa sintetičkim materijalima.

Kako biste spriječili taj problem, preporučuje se sljedeće:

  • Ne perite tamne predmete istovremeno sa svijetlim ili živo obojenim predmetima (osobito novim vunenim predmetima i džemperima) i obratno.
  • Ispraznite bubanj i pokrenite ciklus održavanja (npr. na 60 °C) te očistite brtvu i vrata nakon ciklusa s vlažnom odjećom.