Skip to main content
AEG | Help and Support

Integrirani aparat za kavu prikazuje "OČISTITE UREĐAJ OD KAMENCA UREĐAJ BLOKIRAN", nije moguće napraviti kavu

 

Problem:
  • Ugradbeni aparat za kavu prikazuje "OČISTITE UREĐAJ OD KAMENCA UREĐAJ BLOKIRAN", nije moguće napraviti kavu
  • Ugradbeni aparat za kavu prikazuje "OČISTITE UREĐAJ OD KAMENCA OSTALO 30 NAPITAKA"
Odnosi se na:
  • Ugradbene aparate za kavu
Rješenje:

1. Izvršite čišćenje uređaja od kamenca kakao je navedeno u Korisničkim uputama

Preporučamo AEG / Electrolux sredstva za čišćenje kamenca koja možete kupiti kod naših distributera.

2.  Poruka "OČISTITE UREĐAJ OD KAMENCA OSTALO 30 NAPITAKA" podsjeća Vas na obavezno čišćenje uređaja od kamenca koje je potrebno za normalno funkcioniranje uređaja.

Uzrok:
  • Kada proces čišćenja od kamenca nije napravljen na vrijeme u uređaju se može nakupiti kamenac i onemogućiti kuhanje kave
  • Was this article helpful?