Skip to main content
AEG | Help and Support

Podlošci za pečenje u pećnici se izvijaju

 

Problem:
  • Izobličeni pladnjevi za pečenje / posude za pečenje. Mogu se izviti/deformirati kad su izloženi naprezanjima, ekstremno visokim/niskim temperaturama ili neujednačenom grijanju.
Odnosi se na:
  • Integrirana pećnica
  • Samostojeći štednjak
Rješenje:

1. U rijetkim slučajevima se podlošci za pečenje mogu izviti/deformirati prilikom grijanja te se nakon hlađenja vratiti u svoj originalni oblik.

2. Kako bi se izbjeglo izvijanje/deformiranje podložaka za pečenje, postavite ih ravnomjerno, koristite odgovarajuće oblike za okrugle pizze ili sličnu hranu, te ih stavljajte na rešetku, a ako recept zahtijeva prethodno zagrijavanje pećnice, uvijek je zagrijavajte bez podložaka za pečenje.

3. Nemojte dodavati hladnu vodu u podloške za pečenje/pekače kako biste izbjegli deformacije.

4. Za zamjenu izvijenih/deformiranih podložaka za pečenje/pekača posjetite našu Internetsku trgovinu.