Skip to main content
AEG | Help and Support

Kako koristiti zaštitu za kameru kod pećnica?

 

Pitanje:

•    Kako koristiti zaštitu za kameru kod pećnica?
•    Kada trebam koristiti zaštitu za kameru kod pećnica?

Vrijedi za:

•    Pećnice sa ugrađenom kamerom

Odgovor:

1.    Zaštitu za kameru koristite za dobivanje slike najbolje kvalitete ukoliko u prostoriji imate problem sa refleksijom rasvjete na vratima pećnice.
    •    Pritisnite zaštitu za kameru na ručku pećnice, namjestite je na centralnu poziciju tako da se nalazi na sredini ručke.
    •    Okrenite duže kuke i veću stranu zaštite prema staklu, a manje kuke i manju stranu zaštite od stakla.

clipboard_e336d5ff73108780cebabdf760b694e40.png