Skip to main content
AEG | Help and Support

Pećnica prikazuje poruku pogreške E0020

Nakon E0020 slijedi E20:

Moguć uzrok je kvar halogene žarulje. Provjerite žarulju u pećnici.

Novu žarulju možete kupiti u putem naših ovlaštenih servisa. Za više informacija kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338.

Ako time ne možete otkloniti problem, kontaktirajte naš pozivni centar 01/6323-338 kako bi Vam osigurali dolazak ovlaštenog servisera.