Skip to main content
AEG | Help and Support

LED žaruljce ili lampice bljeskaju ili pokazuju oznaku F na zaslonu kuhinjske nape

 

Problem 
 • Na zaslonu bljeskaju lampice/LED žaruljice
 • Lampica ili ikon filtra svijetle
 • Na zaslonu se prikazuje oznaka “F”
 • Na zaslonu se prikazuje alarm filtra
Vrijedi za 
 • Ventilator kuhinjske nape/ekstraktora
Rješenje 

1. Isključite kuhinjsku napu

2. Uklonite filtar/filtre iz kuhinjske nape

3. Očistite ili zamijenite filtar/filtre na način prikazan u korisničkom priručniku

Korisnički priručnik možete preuzeti ovdje.

4. Umetnite čisti filtar

5. Poništite alarm filtra

 • Pogledajte korisnički priručnik kako biste saznali kako poništiti alarm filtra.
 • Korisnički priručnik možete preuzeti ovdje.

6. Obratite se ovlaštenom servisnom centru

Ako se pomoću navedenih prijedloga problem ne riješi, preporučujemo da zatražite pomoć ovlaštenog servisera.

Uzrok    
 • Razlog zbog kojeg kuhinjska napa može ukazivati na to da je potrebno očistiti/zamijeniti jedan ili više filtara je taj što je dostignut očekivani vijek trajanja filtara te se oni moraju očistiti ili zamijeniti. 
 • Rad kuhinjske nape možete optimizirati tako da je uključite pribl. 15 minuta prije početka kuhanja. Na taj će se način pokrenuti usis u prostoriji i kuhinjska napa će lakše ukloninti pare i mirise. 
 • Možete izbjeći korištenje većih brzina ventilatora uključivanjem kuhinjske nape prije početka kuhanja, što će smanjiti njezinu buku.    

 

 • Was this article helpful?