Skip to main content
AEG | Help and Support

Oštećena / udubljena / izgrebana napa

 

Otkrivanje oštećenja kod otvaranja nape:

Odmah se obratite distributeru kako biste ga obavijestili o uočenom oštećenju uzrokovanom transportom uređaja. Broj telefona distributera pronaći ćete na računu ili na otpremnici.

Ne priključujte i ne koristite uređaj.

Otkrivanje oštećenja nakon instalacije / prve uporabe: 

Obratite se distributeru kako biste ga obavijestili o oštećenju.

Zahtjev za servisom:

Ako je moguće, navedite dotičnu komponentu kad se javljate ovlaštenom servisnom centru.

Naručite nove dijelove / komponente pozivom na naš pozivni centar 01/6323-338.

 

  • Was this article helpful?