Skip to main content
AEG | Help and Support

Ploča za kuhanje prikazuje kod pogreške E0 / E1

 

Problem: 
  • Ploča za kuhanje prikazuje kod pogreške E0 / E1 
Vrijedi za: 
  • integriranu električnu ploču
  • integriranu indukcijsku ploču 
Rješenje: 

1.  Iskopčajte uređaj iz napajanja na barem 30 sekundi.

Ponovno ga ukopčajte i uključite  

2.  Obratite se ovlaštenom servisnom centru  

Ako se problem ne riješi pomoću navedenih savjeta, preporučujemo da zatražite pomoć ovlaštenog servisera.    

Zabilježite prijavljeni kod pogreške i navedite ga kada zatražite inženjera. To neće riješiti vaš problem, ali pomoći će našem inženjeru da prepozna uzrok problema.    

Upozorenje: ne preporučujemo uporabu proizvoda dok se problem u potpunosti ne otkloni. Iskopčajte proizvod i nemojte ga ponovno ukopčati dok ne budete sigurni da je to u redu.  

Uzrok: 
  • Poruka pogreške E0 / E1 ukazuje na kvar elektronike.